<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

7 spørsmål når CFO skal evaluere laget

Økonomistyring

4 min. lesning

I rapporten “Talent: Building the team you need” anbefaler Deloitte CFO å stille 7 ulike spørsmål for å evaluere sin egen avdeling.

En CFO har som regel et team rundt seg. Dette teamet er helt avgjørende for hvor godt økonomiavdelingen presterer. Hvor godt fungerer det hos dere? Her er en guide til å evaluere laget.

Vi har valgt å se nærmere på en veileder som Deloitte har delt med publikum i sin serie CFO Insights, Talent: Building the team you need now.

Når Deloitte har spurt CFOer om hva de angrer mest på i sitt første år i stillingen, er gjengangeren at de ikke raskt nok tok affære for å få på plass de riktige profilene rundt seg.

De «uriktige» profilene er som regel variasjoner over to erketyper: Den udyktige med gode holdninger og den dyktige med dårlige holdninger. Begge typene kan forbedres og utvikle seg til å bli bra ressurser for avdelingen, men CFO må i hvert enkelt tilfelle vurdere risikoen for at det vil gå med for mye tid og at forsøket vil mislykkes.

Abonnér på Compello-bloggen

Deloitte anbefaler å evaluere dagens medarbeidere gjennom sju spørsmål:

  1. Hvor trygg er du på hver av dine nærmeste underordnede?
  2. Hvem tilfører positiv energi, og hvem suger ut energien?
  3. Hvem av kollegene kunne du tenke deg å ta med dersom du sluttet i morgen?
  4. Hvem er gode ambassadører for selskapet?
  5. Hvem er lagspillere?
  6. Hvem står du i fare for å miste?
  7. Hvem er faglig dyktig, men mangler lederegenskaper?

Happy business people gathered around laptop looking at camera in the office

Selv om økonomifunksjonen stort sett er internt fokusert, er det viktig at dine kolleger representerer selskapet på en god måte både privat og i profesjonelle sammenhenger. Det bygger selskapet i arbeidsmarkedet og overfor myndigheter, investorer, kunder, leverandører og andre interessenter.

1. Hvor trygg er du på hver av dine nærmeste underordnede?

Du vil ønske å ha mennesker som er faglig kompetente, med god gjennomføringsevne, og som opprettholder god dømmekraft i kritiske situasjoner.

2. Hvem tilfører positiv energi til avdelingen, og hvem er det som suger ut energien?

Dette spørsmålet trenger ingen utfyllende kommentar.

3. Hvem av kollegene kunne du tenke deg å ta med dersom du sluttet i morgen?

For en lojal CFO er dette selvsagt et skrekkelig spørsmål, men svaret på det hypotetiske spørsmålet trumfer de fleste andre når det kommer til hvem som vil bety mest for avdelingen fremover.

4. Hvem er gode ambassadører for selskapet?

Selv om økonomifunksjonen stort sett er internt fokusert, er det viktig at dine kolleger representerer selskapet på en god måte både privat og i profesjonelle sammenhenger. Det bygger selskapet i arbeidsmarkedet og overfor myndigheter, investorer, kunder, leverandører og andre interessenter.

5. Hvem er lagspillere?

Som regel ønsker du deg kolleger som bidrar til laget. En erfaren CFO har likevel møtt en og annen kollega som er svært verdifull til tross for at de scorer lavt som lagspillere. Ha en bevisst og klar strategi for når du kan leve med slike egenskaper. Husk også at det er fullt mulig å være en middels lagspiller uten å suge energien ut av de andre, jfr. punkt 2.

6. Hvem står du i fare for å miste?

Er noen i ferd med å nå pensjonsalder? Er det noen som er misfornøyde? Er det noen som har større ambisjoner enn de i utgangspunktet kan få realisert hos dere? Uavhengig av den personlige motivasjonen som ligger til grunn for at noen er på vei ut, bør du handle raskt for å beholde dem du trenger og ønsker.

7. Hvem er faglig dyktige, men mangler lederegenskaper?

Dine underordnede er kanskje mellomledere med egne ansatte under seg. Har noen av dem blitt forfremmet på bakgrunn av faglig dyktighet, men så vist seg å være ledere med dårlige evner til å delegere, som skaper flaskehalser, med kolleger som mistrives og slutter? Å være mellomleder krever også lederegenskaper!

Dersom du har flaks, har forgjengeren sørget for at ingen justeringer er nødvendig. Det sparer du selvsagt tid og krefter på. Vi tror at imidlertid at de aller fleste CFOer som lykkes bedre enn andre tar slike spørsmål på alvor, inkludert å gjøre de praktiske grepene som bør følge av en samlet evaluering av de nærmeste kollegene.

Abonner på Compello-bloggen


Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Compello – Din partner i digitaliseringen av økonomiavdelingen

Selv om alle bedrifter, leveranser og kundeforhold er unike, har de alle trolig minst én fellesnevner: Det foregår en transaksjon mellom selger og kjøper.

Fire gode grunner til å investere i e-fakturering

Elektronisk faktura Elektronisk fakturering er fakturaens fremtid. Det finnes flere årsaker til at elektronisk fakturering er et bedre alternativ enn e-poster med PDF-filer og de tradisjonelle papirfakturaene. Selv om elektronisk fakturering kan ha noen begrensninger, er ingen tvil om at fordelene er større enn ulempene. Vi har listet opp fire gode grunner til at du bør vurdere elektronisk fakturering akkurat nå. Men først, en rask oversikt over hva som skiller en e-faktura fra andre fakturaer.

Outsource mottak, godkjenning og utsendelse av faktura

SAP, Oracle, Microsoft og de andre store utviklerne av ERP-systemer kjemper knallhardt om kundene. Dette ser vi ikke minst i den høye innovasjonstakten, som gir seg utslag i stadig forbedret funksjonalitet for brukerne. Bak en mer strategisk CFO står det som regel et ERP-system som gir henne eller han bedre innsikt og beslutningsgrunnlag samtidig som omfanget av rutinearbeid er blitt redusert.