<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

4 myter om EHF når bedriften skal fakturere

Fakturering Automatisering

5 min. lesning

Det er staten som har gått foran for å etablere EHF - med forenkling, forbedring og effektivisering for øye. Men næringslivet kan også oppnå store gevinster ved å ta i bruk det smarte fakturaformatet.

Myte 1: EHF er dyrt

Fortsatt møter jeg mennesker som frykter at EHF er dyrt å implementere. Det er feil i både absolutte og relative tall. Sistnevnte er det viktigste å belyse: Fakturering uten EHF er som regel mer arbeidskrevende fordi det ikke kan automatiseres, og det er mange direkte, indirekte eller skjulte kostnader knyttet til manuell håndtering – inkludert å sende faktura som vedlegg i e-post.

 

Elektronisk fakturering reduserer faktisk faktureringskostnader, fordi det fjerner mange kostnader som for eksempel:

  • Oppbevaring
  • Tid brukt til å kontakte kolleger andre steder i organisasjonen og løse problemer
  • Kontoavstemming
  • Tid tatt for å matche dokumenter
  • Manglende dokumenter

Hvilke utfordringer dagens CFO står i? Last ned vår guide om prioriteringer til  landets beste økonomiavdeling.

Myte 2: e-fakturering er bare for store selskaper

Da e-fakturering først oppsto for 20 år siden, var det både dyrt og vanskelig – og dermed forbeholdt de største aktørene. Slik er det heldigvis ikke lenger.

I dag er e-fakturering – i Norge i form av EHF – tilgjengelig selv i regnskapsprogrammer beregnet for de aller minste foretakene. EHF er ikke bare billigere å sende ut; håndteringen for mottaker tar også langt mindre tid.

EHF er også enkelt å implementere; de fleste kan være i gang i løpet av et par timer.

I motsetning til e-post og pdf, tillater e-fakturering at data kan analyseres, sammenlignes, lagres og deles på en helt annen måte

Myte 3: E-post er det samme som e-fakturering

Faktura sendt som pdf-vedlegg i e-post? Pdf er bedre enn papirfaktura, men det sier mest om sistnevnte. En pdf må i praksis "skannes" på samme måte som en papirfaktura når kunden mottar den, hvilket betyr at en pdf ikke rekker EHF til knærne hva funksjonalitet angår.

Selv de beste løsningene for tolking av pdf evner ikke å konvertere dem til elektroniske formater med 100 prosents nøyaktighet. EHF, derimot, innebærer at fakturadata flyter fra ett system til et annet. Fakturaer kan da matches elektronisk mot innkjøpsordre og kvitteringer for mottatte varer.

I motsetning til e-post og pdf, tillater e-fakturering at data kan analyseres, sammenlignes, lagres og deles på en helt annen måte. En pdf, derimot, er bare et litt avansert bilde av et stykke papir.

Myte 4: «Ingen» bruker EHF

Det har tatt mye lenger tid enn håpet for norske bedrifter å ta i bruk EHF, men det er lett å motbevise påstanden om at «ingen» bruker EHF. ELMA viser til enhver tid hvor mange selskaper som kan motta EHF-faktura, og dette registeret oppdateres flere ganger om dagen.

En gjennomgang av tallmaterialet som er tilgjengelig hos ELMA viser at registreringen av nye selskaper har gått i rykk og napp. Likevel inneholder registeret i skrivende stund langt over 112.000 bedrifter, og i det siste halve året har det tilkommet over 3.000 nye bedrifter hver måned – med ny rekord på over 6.600 registreringer bare i januar.

På landsbasis er nå like i underkant av hvert fjerde aksjeselskap registrert i ELMA, og i 35 norske kommuner finner du mer enn hvert tredje AS i registeret. Gjør gjerne et kjapt søk i ELMA på organisasjonsnummeret til dine 10 største leverandører. Dersom du finner dem der, hjelper vi deg gjerne videre med å legge til rette for å hente ut fordelene!

 

Forbedre enhver CFO: Prioriteringer til landets beste økonomiavdeling

Likte du dette blogginnlegget?
Da anbefaler vi disse...

Fakturaen – fortiden, nåtiden og spådommer for fremtiden

I dag er en faktura langt fra noe fremmedord, men den kan muligens dateres lenger bak i tid enn det man skulle kunne forestille seg. Vi har kastet oss over historiebøkene og tatt en nærmere titt på fakturaens reise gjennom historien, og spår fakturaens rolle i fremtiden.

Compello SEND – fakturaløsningen som lar deg levere sømløst i flere kanaler

Lowell viser til at i dag må omtrent 1 av 10 fakturaer purres på av norske bedrifter. De viser videre til at det gjennomsnittlig tar nordmenn 18 dager å betale en papirfaktura. Med vår løsning, Compello SEND, ser vi riktignok at resultatet er en effektiv distribusjon og fornøyde kunder som betaler i tide.

På tide å fjerne motsetningsforholdet mellom intern effektivitet og kundens frihet til å velge

Jeg liker å tro at det kun var før i tiden at  bedrifter måtte gjøre en avveining mellom egen effektivitet og kundenes tilfredshet. Det er nærliggende for meg å tenke på en bilfabrikk; den reduserer enhetskostnadene dersom de gir kjøperen færre valgmuligheter til å tilpasse bilen til egne ønsker. Og motsatt.