<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

I Compello-bloggen deler vi våre tips til CFO-en og andre på økonomiavdelingen om hvordan nye løsninger innen digitalisering og automatisering gjør at dere får bedre kontroll og jobber mer effektivt.

Jun 19, 2018

Så effektivt kan bedriften motta og godkjenne fakturaer

Fakturamottak og fakturagodkjenning: Nå er det fullt mulig at ingen menneskehender tar i en faktura fra leverandøren sender den og frem til dere godkjenner den. Bedre kontroll, riktigere regnskap og frigjort tid fra rutinearbeid betyr at mer...

Read More
Jun 15, 2018

11 spørsmål til leverandøren når du velger fakturaløsning

I går, i dag, i morgen… Et nytt fakturasystem skal løse problemene dere hadde, gi dere en beste praksis av automatiserte prosesser og brukeropplevelser i dag, samtidig som det skal være klart for morgendagens fakturautsendelse.

Read More
Jun 07, 2018

Fakturaprosesser skal være tilpasset din bedrift

Mange bedrifter har unike behov innen fakturabehandling. Enda flere har klare preferanser som går utenfor standardløsningene. Nærhet til en norsk utvikler gir din bedrift tilpasning til både behov og preferanser.

Dette kan du lese om i denne...

Read More
May 14, 2018

Velg «nøkkelferdige» løsninger for innkommende og utgående faktura!

Når bedriften skal velge løsninger for mottak, godkjenning og utsendelse av faktura, er vårt råd å velge tjenester som er klare til bruk. Med ferdig konfigurerte løsninger kutter dere konsulenttimer og implementeringstid – og får best practice...

Read More
May 04, 2018

13 grunner til å velge skybasert fakturering

Fremtidens fakturering er her allerede, og den er skybasert. Vi gir deg 13 gode grunner til å velge fakturering fra skyen. De handler om selve faktureringsprosessen, menneskene som skal bruke plattformen, skyens unike egenskaper, innovasjonstakt...

Read More
Apr 25, 2018

Automatisering: Slik tolker vi fakturaen, så regnskapsføreren slipper

Det er enklere enn du tror å ta i bruk selvlærende teknologi for fakturagodkjenning – og dermed kutte kostnader og øke effektiviteten. Møt en fakturatolk som lærer av alle bedriftene som bruker samme løsning for fakturagodkjenning. En fakturatolk...

Read More
Apr 20, 2018

Ekte multikanal: Velg et fakturasystem som tåler fremtiden

AvtaleGiro, eFaktura, papirfaktura, Vipps Faktura… Vi mener at det skal være opp til bedriften og kunden å velge fakturatype. Det sentrale er å velge en løsning som støtter alle typer – inkludert alle betalingsløsningene som ennå ikke har sett...

Read More
Apr 19, 2018

5 STEG: Du kan spare store kostnader ved å automatisere fakturabehandlingen

Rutiner og behandling av repeterende fakturaer bør automatiseres, slik at CFO og kollegene kan løfte blikket og bruke tiden på oppgaver av mer strategisk verdi. Å komme seg dit krever en viss endringsvilje – og en teknisk plattform for...

Read More
Apr 13, 2018

Slik revolusjonerte Human-Etisk Forbund medlemsbetalingen

Human-Etisk Forbund tok i bruk Vipps Faktura. Det ga umiddelbare gevinster for inntektene, innkrevingskostnadene og miljøavtrykket – og etter all sannsynlighet også medlemmenes tilfredshet.

Read More
Apr 12, 2018

Compello lanserer blogg for deg som er CFO – eller som er opptatt av digitalisering av økonomifunksjonen

Den fjerde industrielle revolusjon har kommet til økonomiavdelingen, og digitalisering, automatisering og kunstig intelligens gjør at oppgavene en typisk økonomiavdeling gjør om fem år vil være fundamentalt forskjellig fra dagens oppgaver. Det...

Read More