<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

I Compello-bloggen deler vi våre tips til CFO-en og andre på økonomiavdelingen om hvordan nye løsninger innen digitalisering og automatisering gjør at dere får bedre kontroll og jobber mer effektivt.

Aug 13, 2018

De 9 viktigste egenskapene ved en ny faktureringsløsning

Inntekter som kommer inn i tide. Automatiserte prosesser som effektiviserer faktureringen og øker presisjonen. Kunder som er tilfreds med transaksjonen. Det er mange hensyn å ta når dere skal velge ny løsning for fakturering av kundene. Her er...

Read More
Aug 06, 2018

STEG FOR STEG: Slik bytter man løsning for fakturautsendelse (for B2C-bedrifter)

 Hvor lang tid tar det å skifte løsning for fakturautsendelse? Er det krevende? For å gi dere en pekepinn har vi laget et eksempel på en B2C-bedrift. Her følger trinnene i prosjektet - fra vi har signert avtalen til dere er i drift med ny...

Read More
Jul 31, 2018

Fakturabehandling som gir CFO venner på hele huset

Er det mulig for CFO å velge system og arbeidsmetoder som gjør fakturagodkjenning og reiseregning til noe lystbetont? Tja, vi har i hvert fall noen tips til hvordan CFO kan få flere venner ved å velge noe som er bedre enn i dag.

Read More
Jun 19, 2018

Så effektivt kan bedriften motta og godkjenne fakturaer

Fakturamottak og fakturagodkjenning: Nå er det fullt mulig at ingen menneskehender tar i en faktura fra leverandøren sender den og frem til dere godkjenner den. Bedre kontroll, riktigere regnskap og frigjort tid fra rutinearbeid betyr at mer...

Read More
Jun 15, 2018

11 spørsmål til leverandøren når du velger fakturaløsning

I går, i dag, i morgen… Et nytt fakturasystem skal løse problemene dere hadde, gi dere en beste praksis av automatiserte prosesser og brukeropplevelser i dag, samtidig som det skal være klart for morgendagens fakturautsendelse.

Read More
Jun 07, 2018

Fakturaprosesser skal være tilpasset din bedrift

Mange bedrifter har unike behov innen fakturabehandling. Enda flere har klare preferanser som går utenfor standardløsningene. Nærhet til en norsk utvikler gir din bedrift tilpasning til både behov og preferanser.

Dette kan du lese om i denne...

Read More
May 14, 2018

Velg «nøkkelferdige» løsninger for innkommende og utgående faktura!

Når bedriften skal velge løsninger for mottak, godkjenning og utsendelse av faktura, er vårt råd å velge tjenester som er klare til bruk. Med ferdig konfigurerte løsninger kutter dere konsulenttimer og implementeringstid – og får best practice...

Read More
May 04, 2018

13 grunner til å velge skybasert fakturering

Fremtidens fakturering er her allerede, og den er skybasert. Vi gir deg 13 gode grunner til å velge fakturering fra skyen. De handler om selve faktureringsprosessen, menneskene som skal bruke plattformen, skyens unike egenskaper, innovasjonstakt...

Read More
Apr 25, 2018

Automatisering: Slik tolker vi fakturaen, så regnskapsføreren slipper

Det er enklere enn du tror å ta i bruk selvlærende teknologi for fakturagodkjenning – og dermed kutte kostnader og øke effektiviteten. Møt en fakturatolk som lærer av alle bedriftene som bruker samme løsning for fakturagodkjenning. En fakturatolk...

Read More
Apr 20, 2018

Ekte multikanal: Velg et fakturasystem som tåler fremtiden

AvtaleGiro, eFaktura, papirfaktura, Vipps Faktura… Vi mener at det skal være opp til bedriften og kunden å velge fakturatype. Det sentrale er å velge en løsning som støtter alle typer – inkludert alle betalingsløsningene som ennå ikke har sett...

Read More