Hopp til innhold

Multikanal er fremtidens løsning for fakturering

Man skal ikke ha snakket med mange CFO-er før man vet at den optimale prosessen for fakturautsending har følgende kjennetegn:

  • Minimal ressursbruk på utsendelse av faktura
  • Kun korrekte fakturaer
  • Ett system for alle fakturatyper
  • Alle kundene betaler på den måten de ønsker
  • Alle betaler i tide; ingen purringer, bedre likviditet!

Kort sagt ønsker du en faktureringsløsning som spiller på lag med ERP-systemet, som er sikker og effektiv, og som skaper en god opplevelse for kunden. Beste praksis i dag er en ekte multikanal for fakturering, der dine kunder får fakturaen i det formatet de foretrekker, enten de er bedrifter eller forbrukere.

Beste praksis i dag er en ekte multikanal for fakturering, der dine kunder får fakturaen i det formatet de foretrekker, enten de er bedrifter eller forbrukere.

ERP løser nesten alt, men ikke det viktigste

Så godt som alle bedrifter har et ERP-system som håndterer kjernen i økonomistyringen. I all hovedsak snakker vi om «one size fits all» og svært sofistikerte systemer.

En gjennomgående fellesnevner er likevel at ERP-systemer ikke har gode nok løsninger for fakturautsendelse. Det skyldes blant annet at utviklingen av nye betalingsløsninger går fortere enn systemene i praksis lar seg tilpasse, og det finnes et vell av ulike nasjonale krav til dokumentasjon.

I praksis gjør dette seg gjeldende når en bedrift skal fakturere og brukerne skal få en blanding av papirfaktura, AvtaleGiro, eFaktura, EHF og Vipps Faktura. ERP-systemet vil i normaltilfellet begrense tilbudet til PDF-filer, som gir en tidkrevende og kostbar utfakturering med stor risiko for feil. ERP-systemet gjør det ikke enkelt å ta i bruk nye kanaler, og leveringssikkerhet og feilhåndtering må du selv ta hånd om.

Konsekvensen er at faktureringsprosessen blir langt mindre digital enn det som burde være en selvfølge i dag. Det betyr arbeidsflyt med mindre presisjon og lav effektivitet, der medarbeidere bruker mye tid på ting som burde vært automatisert.

fakturering_multikanal

Løsningen er en ekte multikanal for fakturering

Beste praksis i dag er en ekte multikanal for fakturering, der dine kunder får fakturaen i det formatet de foretrekker, enten de er bedrifter eller forbrukere. Denne multikanalen er drevet av en «motor» som henter riktig fakturagrunnlag fra ERP-systemet. 

Vår løsning, Compello Connect er et  eksempel på en slik multikanal – eller en plattform – som håndterer all fakturautsendelse uavhengig av ERP-system, og som sikrer at fakturaene når kunden i de kanalene de foretrekker. Den enorme kompleksiteten som ligger under dette skal ikke bedrifter trenge å forholde seg til.

Vi ser at flere brukervennlige betalingsløsninger er på vei – løsninger som er enkle for sluttkunden, men ofte kompliserte på «bakrommet».

Velg en plattform som allerede er fremtidsrettet

De siste årene har det kommet flere nye betalingsløsninger, nye fakturakanaler og nye krav fra myndigheter, og endringstakten vil trolig øke. Digitalisering, automatisering og dataanalyse skaper helt nye muligheter. I Compello jobber vi kun med dette.

Vår misjon er å få ting til å spille sammen.

Ett eksempel er Vipps Faktura, som mer eller mindre har blitt en vane for de fleste av oss. Ser vi på tall fra Vipps så betaler over 1,3 millioner vippsere en eller flere efakturaer via Vipps. Dette er kun første kvartal 2023.

Antall vippsere i Norge er hele 4,3 millioner - over 75% av befolkningen.

Det sier seg selv at denne er en viktig kanal.

Hva kommer neste år? Vi ser at flere brukervennlige betalingsløsninger er på vei – løsninger som er enkle for sluttkunden, men ofte kompliserte på «bakrommet». Derfor blir det stadig viktigere at leverandørene henger med i utviklingen og tilbyr disse nye betalingsløsningene. Vi er opptatt av å fortsette å ligge i front med nye betalingsløsninger, slik vi er med Vipps Faktura.

At fakturering og digitale transaksjoner er Compellos eneste forretningsområde er også din garanti for at vi er ett hundre prosent fokusert på å videreutvikle våre løsninger. 

Fortsatt papirfakturaer? Vi har ikke glemt dere!

Alt snakk om digitalisering til tross: Papirfakturaen er ikke død – ennå.

De fleste av våre kunder sender fortsatt ut papirfakturaer til en del av kundemassen, gjerne fordi de fremdeles har kunder som foretrekker papir. Compello har gjort også dette enkelt for brukerne: Vi kan håndtere alt knyttet til print og utsendelse, og vi gjør det til markedets laveste priser – fordi vi har valgt å samarbeide med de mest effektive i markedet på nettopp papirfaktura.

 

Vil du ta en prat?

Vi er opptatt av å finne løsninger som funker for nettopp din bedrift.