Jump to content

Landets største kjøpesenter effektiviserer økonomien med Compello

Norges største kjøpesenter målt i omsetning heter Lagunen Storsenter og ligger i bydelen Fana i Bergen. Lagunen kjøpesenter og Laguneparken har vært en markant destinasjon for shopping og opplevelser siden det åpnet dørene i 1985. 

Gjennom årene har Lagunen kontinuerlig jobbet med utvikling og fornyelse, og sammen utgjør de et levende og pulserende område som tiltrekker seg besøkende fra nær og fjern. Urbanisering, levende fasader, gater og grøntareal gjør at Lagunen er mer enn et kjøpesenter og en handelspark, det er en opplevelse som sammen omtaler seg som Destinasjon Lagunen.

Suksess med effektivisering

Lagunen har siden 2021 også tatt store skritt for å effektivisere sin økonomiavdeling, og med god hjelp av Compello kan de i dag håndtere sin betydelige bilagsmengde på fakturaer på en mer effektiv måte enn tidligere. De  benytter seg i dag av tjenestene PROCESS for innkommende og SEND Multikanal for fakturering.

"Lagunen er en veldig interessant kunde som effektiviserer håndteringen både på utgående og inngående faktura med Compello. Er det utfordringer på veien så løser vi dette sammen, og er det rom for forbedring i tjenesten så får vi tilbakemeldinger om dette. Sammen med kundene skaper vi det beste produktet!  "
Sondre Beck Solberg, Customer Success Manager i Compello

Ved å dra nytte av Compello sin avanserte teknologi har Lagunen oppnådd ikke bare betydelige tidsbesparelser, men også betydelige kostnadsbesparelser. Ved å redusere manuelt arbeid og forbedre nøyaktigheten i fakturahåndteringen, har de kunnet optimalisere ressursbruken og redusere administrative kostnader.

Bybanetorg1
Bybanetorg2-1
NedreTorg

"Gjennom implementeringen av Compello-løsningen har vi oppnådd betydelige tidsbesparelser med effektiv, sikker og rask fakturaflyt. Det er svært viktig for oss å henge med i den moderne tiden i alle ledd i organisasjonen. Tid og penger spart gjør at man har ressurser og tid å bruke på vekst, utvikling og modernisering. ”
Allison Dreyer, Økonomisjef Lagunen kjøpesenter og handselspark.

Samarbeidet mellom Lagunen og Compello er et eksempel på hvordan moderne teknologi kan effektivisere økonomiavdelingen og gi betydelige tids- og kostnadsbesparelser. Lagunen fortsetter å dra nytte av Compello for å sikre en sømløs og effektiv fakturahåndteringsprosess.

Ønsker du en automatisert løsning for dine inngående fakturaer? 

Book en demo med en av våre rådgivere i dag!