Jump to content

Kvinner i Tech: Vi hyller kvinner, mangfold og inkludering på kvinnedagen

Vi lever i et av verdens beste land hvor alle, både kvinner og menn, har like rettigheter og muligheter til høyere utdanning og forfølge egne interesser og karriereambisjoner. Vi kan også skryte av verdens beste ordninger når det kommer til familieplanlegging, økonomisk støtte og barnehager for at kvinner skal kunne komme tilbake i jobb etter å ha født barn. Norge har kommet langt med tanke på mangfold, inkludering og likestilling.

Trenger vi da fortsatt kvinnedagen?

Ja, absolutt! FNs generalsekretær António Guterres sier at mangelen på likestilling er den største menneskerettighetsutfordringen i verden. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Selv om Norge får ros for tiltakene sine i arbeidslivet og utdanning, er det fortsatt rom for forbedring.

Ifølge FN vil det ta 140 år for å likestille kvinnelige og mannlige ledere i maktposisjoner i arbeidsplassen på verdensbasis. Det har også vist seg at fredsavtaler forhandlet frem av menn har en tendens til å være mindre varige enn de der kvinner også deltar. Likevel er det motstand mot å inkludere kvinner i disse forhandlingene. I Norge er vi heller ikke helt i mål med kjønnsfordelingen, spesielt i private selskaper hvor kvinneandelen i styrer er lav, ifølge FNs kvinnekomité.

Kjønnsbalanse i teknologibransjen

Når det gjelder kvinneandelen i teknologibransjen har det de siste årene vært en positiv utvikling. Ifølge en rapport fra Abelia og ODA-Nettverk, økte andelen kvinner i IT-bransjen fra 24% i 2018 til nærmere 29% i 2023. Dette er et skritt i riktig retning, men tallene viser også at det fortsatt er mye arbeid som gjenstår for å oppnå full kjønnsbalanse, og spesielt i ledende stillinger.

Siden 2012 har Compello hatt et strategisk fokus for å få flere kvinner med på laget. Vi har økt andelen kvinner fra 26% til 40%. I 2018 fikk vi ODA-prisen for innsatsen vår med å få flere kvinner inn i selskapet. Når det gjelder lederteamet vårt, er vi ekstra stolte over å ha nådd 43% kvinner etter vår siste runde med ansettelser. Vi har også en jevn lønnsfordeling mellom kvinner og menn, fordi vi mener at kompetanse og innsats skal belønnes uavhengig av kjønn. Ett av våre bærekraftsmål mot 2030 er at vi klarer å oppnå 50/50 kjønnsbalanse gjennom nye rekrutteringer.

Vi vet det kan være vanskelig å finne nok kvinner med riktig kompetanse, men vi gir ikke opp!

Bare fordeler

Vi mener at mangfold fører til mer kreativitet, innovasjon, bedre teamdynamikk og bedre samarbeid på arbeidsplassen. Spesielt viktig for oss er at vi kan beholde det mangfoldet av talenter vi har i dag, og samtidig tiltrekke oss flere i ulike roller og nivåer i organisasjonen vår.

Våre medarbeiderundersøkelser har over lengre tid scoret over 90 (av 100). Driverne i undersøkelsen viser at vi er gode på mangfold og inkludering, samtidig som vi har et godt arbeidsmiljø med høy tillit. Dette er en del av vår kultur og legger grunnlaget for vår suksess.

I Compello bruker vi kvinnedagen for å løfte frem og hylle de utrolige kvinnene våre, som er viktige bidragsytere til vår suksess. Vi er stolte av at vi har kvinner som er positive rollemodeller i ulike stillinger, som kan være med og bryte ned stereotypier i Tech bransjen, og som kan vise frem mulige karriereveier for kommende generasjoner.

Vi vil fortsette vårt arbeid med å bryte ned barrierer og bygge broer, slik at vi sammen kan skape en teknologi sektor som er rik på mangfold, like muligheter, og inkludering. 

Gratulerer med kvinnedagen alle kvinner!

Mindre jobb med manuelle fakturaprosesser
Mer tid på å fremme kvinnelige talenter og bidra til et mer mangfoldig samfunn.

Vil du lære mer om Compello?

Sjekk ut våre karrieresider!