Hopp til innhold

Kunstig intelligens gir mange fordeler i økonomiavdelingen

Kunstig intelligens (KI) har potensiale til å forandre måten økonomiavdelinger fungerer på. Med stadig større mengder data og behovet for mer presise og raske beslutninger, tror vi at KI vil være en verdifull ressurs for å forbedre effektiviteten og nøyaktigheten til økonomifunksjoner.

Hva er egentlig KI definert som? Flere selskaper og mennesker definerer dette som teori og utvikling av datasystemer som er i stand til å gjennomføre oppgaver som vanligvis krever menneskelig intelligens.

Her er 7 fordeler med kunstig intelligens i økonomiavdelingen:

1. Automatisering av rutineoppgaver

KI frigjør tid ved å automatiserer repetative og kjedelige oppgaver som fakturabehandling, godkjenning, kontering og mottak. 

2. Eliminerer menneskelige feil 

KI vil bidra til å eliminere menneskelige feil som kan oppstå i manuelle prosesser. Dette kan forbedre nøyaktigheten av økonomidata og redusere risikoen for feil og mangler.

3. Smartere for hver dag som går

Ofte baserer KI seg  på historikk som gjør at systemet vil komme med forslag til smartere digitale løsninger som vil automatisere kontering og fordeling.

Produktet kan opprette regler og maler slik at regnskapsmedarbeideren slipper å ha et proaktivt forhold til automatisering. Compello vil benytte statistikken fra en felles datakilde mot global maskinlæring slik at kunder kan lære av hverandre.

4. Reduserer kostnader

Ved å ta i bruk kunstig intelligens kan man redusere kostnader knyttet til manuelle arbeidsoppgaver. 

5. Økt mulighet for innovasjon

Ved å bruke kunstig intelligens kan økonomiavdelingen utforske nye muligheter å analysere data, effektivisere prosesser og spare kostnader, og dermed muliggjøre innovasjon og nye forretningsmuligheter.

6. Bedre kundeopplevelse

KI kan brukes til å analysere kundedata og gi innsikt om hvordan kundeopplevelsen kan forbedres, samt gi anbefalinger om hvordan dette kan oppnås. 

En annen fordel med KI er muligheten til å utføre prediktiv analyse. Ved å analysere store datamengder kan KI gi verdifull innsikt og spådommer om økonomiske trender og fremtidig ytelse. Dette kan hjelpe økonomiavdelingen med å ta informerte beslutninger og planlegge for fremtiden.

7. Beslutningsverktøy

KI kan også gi verdifull støtte til beslutningsprosesser. Ved å analysere store datamengder og identifisere mønstre og sammenhenger, kan KI hjelpe økonomiavdelingen med å ta informerte beslutninger og øke beslutningsprosessens hastighet.

 

Kunstig intelligens er her for å bli. Hvor digitalisert er du?

Vil du se hvordan KI fungerer?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.