Jump to content

Hva er dokumenthåndtering?

Hva er dokumenthåndtering?
2:35

Dokumenthåndtering handler om å holde styr på alle dokumenter vi bruker i hverdagen, enten det er på papir, mail eller i digital form. 

Riktig håndtering av fakturaer og andre dokumenter kan gjøre en stor forskjell for enhver bedrift. Et godt dokumenthåndteringssystem skal ha som mål å strømlinjeforme fakturaflyten, noe som kan spare både tid og penger for bedriften.

Hva er fakturaflyt?

Fakturaflyt handler om prosessen fra en faktura mottas til den er betalt og arkivert. Dette inkluderer godkjenning, betaling og lagring av fakturaer. En effektiv fakturaflyt sikrer at betalinger skjer på tid, at dokumentasjon er lett tilgjengelig og digital, og at økonomiske data er nøyaktige og oppdaterte.

Compello tilbyr løsninger som automatiserer alle trinnene som inngår i håndtering av fakturaer. 

Hvorfor skal du automatisere fakturamottaket? 

  • Redusert manuelt arbeid: Automatisering av fakturamottaket minimerer behovet for manuell inndata, noe som frigjør ressurser til andre viktige oppgaver. Man trenger ikke å bruke en egen importmodul eller sjekke resultatet av tolkningen, dette gjør vi for deg. Dette gjør at alle faktura kommer inn på lik måte som PEPPOL/EHF faktura.
  • Økt nøyaktighet: Med automatisert skanning og datafangst reduseres menneskelige feil, og fakturaer behandles korrekt første gang. Fakturamottaket er for de fleste er inkludert i abonnementet og tilbyr en nøyaktighet på 99.6%.
  • Automatisk datafangst: Compello kan automatisk registrere og tolke informasjon fra inngående fakturaer, noe som reduserer behovet for manuell datainntasting og minimerer risikoen for feil.
  • Integrering med regnskapssystemer: Compello integrerer sømløst med eksisterende regnskapssystemer, noe som sikrer enkel overføring av finansiell informasjon og forenkler regnskapsføringen.

Smarte integrasjoner:

Compello tilbyr integrasjoner som forenkler automatisering av håndtering av kontrakter, reiser og utlegg samt rekvisisjoner og innkjøp som sikrer en effektiv og koordinert utveksling av informasjon mellom ulike systemer.

 

Compello tilbyr en moderne løsning for dokumenthåndtering som kan forbedre måten din bedrift håndterer fakturaer på. Ved å automatisere og strømlinjeforme fakturaflyten, kan Compello ikke bare spare tid og penger, men også forbedre den effektiviteten og nøyaktigheten i økonomiavdelingen. 

Klar for en prat?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.