Jump to content

Hva er din automatiseringsgrad?

Kravet om å jobbe smartere og mer effektivt øker i alle bransjer. Teknologien utvikler seg raskt, og det kan være utfordrende å vite hvilke steg å ta for å holde følge. Ved å kartlegge hvor automatisert virksomheten din er, kan du lettere finne måter å forbedre arbeidshverdagen og jobbe mer effektivt. Vet du hvor automatisert din virksomhet er?

Hva er automatisering?

Automatisering er et velkjent ord for de fleste, og beskriver bruken av teknologi for å effektivisere oppgaver og prosesser, redusere kostnader, og unngå manuelt arbeid. Med roboter, programvare og AI kan så og si alt transformeres. Automatisering bidrar også til økt produktivitet og omforming av arbeidslivet slik vi kjenner det.

Automatiseringsgraden er et mål på hvor mye av arbeidsprosessene som er automatisert ved hjelp av systemer, i forhold til hva som gjøres manuelt. I Compello-systemet, blir dette målt ved å vurdere ulike parametere som indikerer automatiseringens omfang. Ved å sette automatiseringsgraden, kan organisasjoner effektivisere arbeidsprosessene sine ved å identifisere områder for forbedring og øke andelen oppgaver som håndteres automatisk. Dette leder til raskere prosessering, reduserte feilmarginer, og høyere produktivitet.

I Compello kan du enkelt se din løpende automatiseringsgrad i dashboardet.

dashboard

 

Automatiseringens betydning for bedrifter

I dag er automatisering nøkkelen til suksess og konkurranseevne for bedrifter. Ved å automatisere repeterte oppgaver og prosesser kan selskaper ikke bare øke effektiviteten og produktiviteten, men også frigjøre verdifull tid for ansatte. Dette lar dem fokusere på mer komplekse, verdiskapende arbeidsoppgaver.

Spesielt innen fakturahåndtering er manuelle prosesser tidkrevende. Vårt løfte til kunder er at de skal oppnå en automatiseringsgrad på 80% innen seks måneder med bruk av Compello. Vi gir oss heller ikke der, og sikter selvfølgelig mot 95% i løpet av de første 2 årene med oss. Takket være over 40 integrasjoner og stor tilpasningsmulighet kan din bedrift vende oppmerksomheten mot det som skaper verdi for din bedrift og ansatte.

Fordeler med automatisering:

  • Raskere prosess: Behandler fakturaer mye raskere, så betalinger går gjennom fortere.
  • Sparer penger: Kutter ned på det det koster å behandle hver faktura takket være mindre manuelt arbeid.
  • Færre feil: Reduserer menneskelige feil, sikrer høyere nøyaktighet i viktige prosesser som produksjon.
  • Fleksibilitet og skalerbarhet: Automatisering gjør det lett å tilpasse seg endringer uten store kostnader.
  • Mer oversikt: Gir deg oppdatert info om hvor fakturaene er i betalingsprosessen, noe som gjør det enklere å holde styr på.
  • Bedre datainnsikt: Automatisering gir tilgang til oppdatert data til enhver tid, så du kan ta viktige beslutninger med riktig grunnlag.

Suksesshistorier fra bedrifter

Mange bedrifter har hatt stor suksess med å automatisere arbeidsprosesser. Et godt eksempel på en fremoverlent bedrift som har tatt automatisering på alvor er Europris. De har klart og oppnå hele 93% automasjon med fakturahåndteringen sin, og har derfor kunne frigjøre mange manuelle oppgaver i økonomiavdelingen.  

 

Vårt største mål er å sikre at overgangen til disse nye, automatiserte systemene skjer på den mest problemløse og behagelige måten for dere.

 

Klar for en prat?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre konsulenter.

 

 

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo