Jump to content

Hva er automatisk kontering?

Automatisk kontering er en teknologi som brukes i regnskapsprogramvare for å automatisere konteringsprosessen. Kontering er en viktig del av regnskapet som innebærer å klassifisere transaksjoner i kategorier som inntekt, utgifter, eiendeler, gjeld og egenkapital. Ved å automatisere denne prosessen kan bedrifter spare tid og redusere feil ved manuell kontering.

 

Automatisk kontering fungerer ved å bruke maskinlæring og kunstig intelligens til å tolke dataene fra transaksjonene som er lagt inn i regnskapsprogramvaren. Programvaren analyserer informasjonen og identifiserer automatisk riktig regnskapskonto for transaksjonen. Dette kan inkludere å matche transaksjoner med allerede eksisterende konteringer eller lære å kontere nye typer transaksjoner basert på tidligere kontering.

Fordeler med automatisk kontering

Fordelene ved å bruke automatisk kontering er mange. For det første sparer det tid og reduserer manuelle feil. Regnskapsprogramvaren kan behandle transaksjoner mye raskere enn et menneske kan, og automatiseringen sikrer at transaksjonene blir korrekt klassifisert og bokført. Dette frigjør også tid for regnskapsførere til å fokusere på andre oppgaver.

 

I tillegg gir automatisk kontering bedre nøyaktighet. Maskinlæring og kunstig intelligens kan lære å kontere transaksjoner mer nøyaktig enn mennesker kan. Dette kan føre til færre feil og mer nøyaktige regnskaper.

 

Automatisk kontering kan være en nyttig teknologi for mange bedrifter. Det kan bidra til å redusere arbeidsmengden og øke nøyaktigheten i regnskapsprosessen, noe som kan ha positive effekter på virksomhetens økonomiske ytelse.

Er du automatisert?

Lyst til å bli kvitt en del repetative oppgaver? Ta en prat med en rådgiver, så finner du ut hvordan.

 

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo