Jump to content

Fremtidens regnskap: Kunstig intelligens med menneskelig kontroll

I dagens digitale tidsalder er teknologiske fremskritt raskt i endring. En av de mest betydningsfulle innovasjonene som daglig får mye oppmerksomhet er kunstig intelligens (KI). KI har for lengst funnet sin plass i ulike bransjer, og regnskap- og økonomibransjen intet unntak!

Kunstig fremtid? 

I følge Regnskap Norge er teknologer og økonomer enige om at fremtidens regnskap vil domineres av KI. Men, mange er også skeptiske til bruk av kunstig intelligens, spesielt når det gjelder penger og økonomi. Datamaskiner gjør også feil, men hvem kontrollerer dem? 

Ved å kombinere KI med menneskelig kontroll vil du kunne forbedre effektiviteten og nøyaktigheten i regnskapsprosesser. Mindre manuell inntasting samt bedre verktøy for rapport og analyse vil gi økonomiavdelingen mulighet til kompetanseheving, selvutvikling og rådføring. 

Hva er kunstig intelligens?

Kunstig intelligens refererer til evnen til en datamaskin eller et system til å utføre oppgaver som normalt krever menneskelig intelligens. Dette oppnås ved bruk av avanserte algoritmer og maskinlæringsteknikker. KI kan analysere store mengder data, oppdage mønstre og trender, og trekke relevante konklusjoner.

 

Vi kan ramse opp utallige fordeler med KI i regnskap. Her er noen av de aller viktigste: 

  • Automatisering av rutinemessige oppgaver: KI kan utføre repetitive og tidkrevende oppgaver, for eksempel dataregistrering, fakturering og avstemming av konti. Dette frigjør tid for regnskapsfagfolk til å fokusere på mer strategiske og analytiske oppgaver.

  • Bedre dataanalyse og prognoser: KI kan analysere store mengder finansielle data og identifisere mønstre som mennesker kanskje ikke oppdager. Den kan også generere mer presise prognoser basert på historiske data og markedsforhold.

  • Redusert risiko for menneskelige feil: Regnskapsfeil kan få alvorlige konsekvenser for en virksomhet. KI kan bidra til å minimere risikoen for menneskelige feil ved å automatisere regnskapsprosesser og sørge for nøyaktighet og konsistens.

Menneskelig kontroll: 

Selv om KI har mange fordeler, er det viktig å understreke betydningen av menneskelig kontroll i regnskapsfaget. Her er noen grunner til hvorfor menneskelig kontroll fortsatt er avgjørende:

 

  • Etisk vurdering: Regnskap involverer ofte viktige etiske beslutninger som krever menneskelig resonnering. Mennesker kan ta hensyn til kontekst og ta avgjørelser basert på etiske prinsipper, noe som er viktig for integriteten til regnskapsfaget.

  • Komplekse situasjoner: Noen regnskapsmessige problemstillinger kan være komplekse og kreve dypere analyse og tolkning. Menneskelig innsikt og erfaring kan bidra til å forstå konteksten og gjøre riktige vurderinger i slike situasjoner.

  • Kvalitetskontroll: Menneskelig kontroll er viktig for å overvåke KI-systemer og sikre at resultatene er pålitelige og korrekte. Menneskelig intervensjon kan bidra til å validere og verifisere dataene som brukes av KI-systemet.

Fremtidens regnskap vil utvilsomt bli preget av kunstig intelligens. Ved å bruke KI kan regnskapsfagfolk automatisere rutineoppgaver, forbedre dataanalyse og redusere risikoen for feil. Imidlertid er det viktig å understreke at menneskelig kontroll er nødvendig for å ivareta etiske hensyn, håndtere komplekse situasjoner og sikre kvalitetskontroll. 

 

Den optimale tilnærmingen er å kombinere KI med menneskelig ekspertise, kontroll og erfaring for å oppnå best mulig resultater i økonomiavdelingen.

Vi må kunne kontrollere resultatet maskinene leverer, og det er vanskelig hvis vi ikke vet hvordan de jobber eller hva de gjør.

"Kunstig intelligens alene kan ikke løse alt - det er en av flere viktige bidragsytere. Med både kunstig- og menneskelig intelligens kommer vi enda lengre i fremtiden"  forteller Torgeir Lyngstad. 

Sammen med maskiner skaper vi smartere regnskapføring som fjerner tidstyvene i hverdagen din!

Klar for en prat?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre konsulenter.

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo