Hopp til innhold

Nå er det blitt enklere å sende eFaktura

1,5 millioner nordmenn har allerede sagt ja til å motta eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det gjør det enklere for alle bedrifter å digitalisere faktureringen. Gevinsten er effektivisering, lavere kostnader, bedre likviditet og bedre kundeopplevelser.

Hittil har eFaktura vært effektivt for bedrifter som fakturerer privatpersoner – så sant avtalen er på plass mellom bedrift og kunde. Dette forbeholdet har vist seg å være en effektiv bremse på utbredelsen av eFaktura:

eFaktura har vært tungvint å etablere

Først har bedriften sendt en papirfaktura eller et pdf-vedlegg i e-post. Deretter har kunden manuelt tastet inn mottaker, KID, beløp, kontonummer og betalingsdato i nettbanken. Først da har kunden fått tilbud om å etablere en avtale med hver unike bedrift om bruk av eFaktura for senere kjøp og betalinger.

Jeg vet at mine foreldre ville sagt at dette på ingen måte er tungvint, men standarden for hva som er lettvint endrer seg med årene. Dagens forbrukere og bankkunder forventer med rette at det burde være enklere å opprette en eFaktura-avtale.

Nå kan bedrifter som selger til privatpersoner matche egne kundelister med basen på 1,5 millioner navn

Lettvint eller tungvint; slik eFaktura har fungert har den vært mindre relevant for bedrifter som sender relativt få fakturaer. Det kan for eksempel være håndverkere, som sjelden fakturerer samme kunde flere ganger. Eller det kan være mindre selskaper hvor det oppleves som et ressurskrevende steg å etablere eFaktura.

Nå senkes barrierene – radikalt

eFaktura 2.0 er nyheten som radikalt kutter barrierene for bruk for både salgsledd (utsteder) og kunde (privatperson). På to avgjørende måter:

  1. Nå kan hver enkelt av oss inngå en avtale i nettbanken om at vi kan motta eFaktura fra alle godkjente utstedere. Det betyr at du som privatperson ikke trenger å inngå en særskilt avtale med hver utsteder.
  2. Nå kan bedrifter som selger til privatpersoner matche egne kundelister med basen på 1,5 millioner navn som har gjort som i første punkt. Her gjør bedriften oppslag mot kundens navn, telefonnummer og e-post.

6323_16-9

Med eFaktura 2.0 vil bedriften kunne få bedre likviditet fordi flere betaler i tide, og dere får også en mer effektiv og rimeligere utfakturering.

Gevinster for kunder, bedrifter og samfunn

Vi tror at denne dynamikken raskt vil få store positive effekter for både kunder, bedrifter og samfunnet:

  • Kundene vil få færre purringer når flere fakturaer ligger klare til betaling i nettbanken, ferdig utfylt med mottaker, KID, beløp, kontonummer og forfallsdato. Dette gir en bedre kundeopplevelse.
  • Bedriftene vil få bedre likviditet når flere betaler i tide, og dere får også en mer effektiv og rimeligere utfakturering. (Purregebyrer er normalt et dårlig plaster på såret.)
  • Færre papirfakturaer som skal fraktes til fysiske postkasser er digitale miljøgevinster i praksis.

Er du oppdatert?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.