Hopp til innhold

Dette er forenklet fakturagodkjenning

Felles for alle fakturaer er at de må godkjennes, bokføres og betales. De aller fleste kostnader tilknyttet en organisasjon kommer i form av en faktura. De organisasjonene som har kontroll på fakturaene, har kontroll på kostnadene og til slutt bunnlinjen.

En faktura er ofte det første leddet i økonomistyringen til en organisasjon. Før inntektene kommer, må kostnadene håndteres.

Dessverre kan denne prosessen være kompleks og tidkrevende for mange organisasjoner.

For å effektivisere og forenkle prosessen med godkjenning og bokføring av bilag, lar vi kunstig intelligens og satte regler gjøre jobben.

Slik at du kan bruke mindre tid på fakturagodkjenning, mer tid på andre, mer givende oppgaver! 

Compello er et verktøy som automatiserer flere trinn i fakturahåndteringen, og gir bedrifter muligheten til å frigjøre tid og ressurser som kan brukes på mer verdiskapende oppgaver.

Hva er fakturagodkjenning?

 

Seriegodkjenning: Med seriegodkjenning kan du sende flere bilag samtidig til godkjenning. Disse bilagene kan deretter godkjennes som en gruppe, noe som er spesielt nyttig for bedrifter som behandler store mengder fakturaer.

Parallelgodkjenning: Når flere personer eller avdelinger er involvert i samme prosjekt, kan parallelgodkjenning være svært nyttig. Dette er en godkjenningsprosess der flere personer kan godkjenne bilag samtidig, uavhengig av hverandre. Dette er spesielt vanlig i større bedrifter med komplekse godkjenningsprosesser der ulike nivåer av autorisasjon kreves for å godkjenne fakturaer.

Automatisk distribusjon: Ved hjelp av regler kan administratorer automatisere distribusjonen av fakturaer og bilag til godkjennere. Dette sparer tid og reduserer behovet for manuell involvering i distribusjonsprosessen.

Ved å la systemet håndtere de rutinemessige oppgavene, kan du frigjøre tid og ressurser som kan brukes på viktigere oppgaver.

Med Compello får du en rekke fordeler, inkludert:

  • Fleksible arbeidslister som kan tilpasses dine behov.
  • Enkel og brukervennlig håndtering av bilag.
  • En dedikert modul for regnskapsmedarbeidere med mulighet for automatisert kontering.
  • Oversiktlig arbeidsflyt som sikrer effektiv godkjenningsprosess.
  • Mulighet for godkjenning via nett eller egen app for økt fleksibilitet.
  • Sette opp vikarer for godkjenning ved fravær.
  • Gode søkemuligheter for rask tilgang til nødvendig informasjon.
  • Bransjens beste support for å sikre en problemfri opplevelse.

 

Godkjenning av fakturaer og bilag blir enklere med Compello. Bilaget kan sendes til brukeren manuelt eller ved hjelp av regler og KI. Godkjennere blir varslet via e-post, og med muligheten for å sette opp purringer bidrar til å effektivisere arbeidsflyten.

Det er også mulig å definere krav knyttet til antall godkjennere før dataene blir overført til ERP-systemet. Dette sikrer at fakturaer og beløp er riktige og reduserer risikoen for feil i den økonomiske oppfølgingen.

 

Med Compello kan din organisasjon forenkle og automatisere fakturahåndteringsprosessen. Ved å ta i bruk moderne teknologi og effektive verktøy kan du øke produktiviteten, redusere risiko for feil og frigjøre tid som kan brukes på strategiske oppgaver. Ta kontroll over fakturahåndteringen med Compello og oppnå en mer effektiv økonomistyring for din organisasjon.

Klar for en prat?

Er du usikker på om vi passer akkurat dine behov? Avtal en uforpliktende prat med en av våre rådgivere.