Jump to content

Cyberangrep mot regnskapsføreren

Den økende trusselen av cyberangrep gjelder alle bransjer, men økningen og konsekvensene for angrep er enorme for spesielt regnskapsbransjen.

Regnskapsbransjen har siden starten av pandemien sett en økning på hele 300% i cyberangrep! 

Den digitale utviklingen har endret trusselbildet for de fleste, og cyberangrep mot regnskapsførere blitt stadig mer fremtredende. På grunn av mengden sensitiv data de forvalter er nettopp regnskapsførere svært attraktive mål for cyberkriminelle. I verste fall kan angrepene resultere i betydelige økonomiske tap for virksomheten, samtidig som firmaets tillit står på spill.

På grunn av denne skumle, men uunngåelige utviklingen er det essensielt for regnskapsførere å anerkjenne risikoen og ta proaktive steg for å verne både klientenes informasjon og sin egen drift.

3 grunner til at regnskapsføreren er mer utsatt for angrep:

1. Sensitiv informasjon:
Finansielle institusjoner og regnskapssystemer ivaretar sensitiv informasjon som navn, adresser, id nummer, bank informasjon.

2. Kundegruppe:
Regnskapsfirmaet har flere kunder, her kan man nå flere personer og kunder = ofre.

3. Hybrid arbeidssted:
Den akutte omstilling til sky, digitalisering og omstilling de siste 2 årene pga pandemi har gjort at mange selskaper har “kastet” seg inn i systemer uten å opprette en basis sikkerhetskultur i organisasjonen. 

Beskytt deg og dine data!

Her har du noen grunnleggende tips:

  • MFA (Multifaktor-autentisering), også kalt To-faktor autentisering, er et krav. Dette må på plass og beskytter mot 99,9 % av cyberangrep. 
  • Test test test! Test infrastrukturen jevnlig for sårbarheter.
  • Lag en sikkerhetskultur i bedriften. Spre ordet om sikkerhet, skap bevisstgjøring og la det bli en del av arbeidskulturen.  
  • Ha en beredskapsplan klar for når angrepet skjer.
  • Løpende risikovurdering: her får du oversikt og kan prioritere tiltak.
  • Være aktiv i alle forumer og sikkerhetsnettverk du kan! Folk er generelt flinke til å dele på informasjon.

Regnskapsførere har verdifull informasjon som tiltrekker cyberkriminelle.

De er dermed et hovedmål. Sterke sikkerhetstiltak er essensielle. For å beskytte informasjon og opprettholde tillit, må regnskapsførere alltid være på vakt mot digitale trusler.

 

Tips politiet om du mistenker angrep eller har blitt utsatt for svindel/bedrageri. 

Sikkerhet i Compello

Hos oss er brukerdata godt beskyttet. Som en del av Visma, en topp leverandør av skytjenester, etterlever vi høye sikkerhetskrav og standarder.