Hopp til innhold

Compello – Din partner i digitaliseringen av økonomiavdelingen

Selv om alle bedrifter, leveranser og kundeforhold er unike, har de alle trolig minst én fellesnevner: Det foregår en transaksjon mellom selger og kjøper.

Hvordan denne transaksjonen oppleves, påvirker også kundetilfredsheten. Et eksempel kan være opplevelsen når man kjøper noe i en Apple Store og medarbeideren tar betalt ved bruk av en iPhone, når handelen avsluttes ute i butikken.

En digital revolusjon i økonomiavdelingen

I 2018 var det over 45 millioner EHF transaksjoner. I 2022 var tallet på over 98 millioner! Ifølge Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) er det en økning på over 117 % i transaksjoner! Dette er gledelige tall. Vi har kommet langt med digitaliseringen!


Compello er et av Norges største aksesspunkt og dekker alle behov for aksesspunkttjenester.


Automatiser mottak av fakturaer og andre bilag, effektiviser håndtering av fakturaene, gjør regnskapsføringen smartere og optimaliser distribusjon gjennom de mest kostnadseffektive kanalene.

Med Compello RECEIVE, en tjeneste for innkommende fakturaer og andre dokumenter, forenkler vi flyten internt og legger grunnlaget for mer intelligent regnskapsføring.

Forsystemer bygger bro mellom ERP-system og dokumenter

Compello leverer det som ofte betegnes som forsystemer. Løsningene bygger en bro mellom virksomhetens ERP-system og dokumentene som sendes til og fra kunder og leverandører. Våre skybaserte løsninger kan integreres mot de fleste ERP-systemer.

For å tydeliggjøre nytten av et verktøy som Compello, har vi laget en oversikt over systemets funksjoner.

Et komplett system:

Fakturamottak

Med Sonya fullintegrert med våre systemer, har vi mulighet til å levere en av markedets beste og mest innovative løsninger for reiseregninger. Vi har alltid fokus på forenkling av sluttbrukers behov.

For å kunne digitalisere og transformere alle manuelle faktura til EHF tilbyr Compello fakturamottak hvor vi tar over de manuelle oppgavene rundt mottak, tolkning, verifisering og konvertering til EHF.

Her kan du gå fra delvis digitalisering til hel digitalisering ved å ta i bruk tjenesten.

PROCESS – Import = Basis månedspris basert på bilagsvolum

Som eneste leverandør på markedet tilbyr vi innebygget fakturatolk i våre produkter. Funksjonen benytter seg av global læring. Det vil si at alle endringer i fortolkningsresultatet lagres og bidrar til at funksjonen stadig forbedres. Tolken får gode tilbakemeldinger fra våre kunder.

Det er også mulig å standardisere flyten inn i Compello med automatisk import av e-poster.

PROCESS – Godkjenn og bokfør

Compello erstatter prosessene rundt godkjenning og bokføring av bilag. Alle deler av prosessen fra import, kontroll og kontering til fordeling, godkjenning og regnskapsføring, kan erstattes av Compello PROCESS.

Hvis du ønsker å automatisere kontering og fordeling kan du med basisproduktet lage regler og konteringsmaler for å ta bort behovet for manuelt arbeid. Alle bilag som importeres i løsningen blir lagret slik at du i ettertid kan slå opp både bilag og full historikk. Dette er noe vi får veldig gode tilbakemelding på fra revisorer vi samarbeider med. Du får også oversikt over alle bilag fra selskaper du fører regnskap for i ett og samme grensesnitt. Dette er en styrke ikke alle andre løsninger har.

Muligheter i Compello Process:

  • attestering og godkjenning
  • regler som du lager selv
  • kontering
  • periodisering
  • arkiv

PROCESS – Po-match

Compello støtter både hode- og linjematching mot varemottak. Når varer for eksempel registreres på lager vil varemottaket overføres til Compello og vente på faktura. Om fakturaen ankommer som EHF eller via fakturamottak vil Compello ta hver linje på fakturaen og matche mot hver linje på varemottak.

For selskaper som har store mengder varefakturaer vil de sparer flere årsverk på å erstatte manuelle prosesser med denne utvidelsen.

PROCESS – Intelligent kontering

Basert på historikk vil systemet komme med forslag til smartere digitale løsninger som vil automatisere kontering og fordeling.

Produktet kan opprette regler og maler slik at regnskapsmedarbeideren slipper å ha et proaktivt forhold til automatisering. Compello vil benytte statistikken fra en felles datakilde mot global maskinlæring slik at kunder kan lære av hverandre.

PROCESS – Kontraktsmodul

Compello utvikler en kontraktsmodul som sikrer at du kan ta vare på, vedlikeholde og følge opp alle kontrakter i selskapet. Dette vil også kunne matche repeterende kostnader mot kontrakt basert på terskelverdier du registrerer på kontrakten. Kunden vil da kun ha behov for å behandle avvik til kontrakt.

Gevinster for kunder, bedrifter og samfunn

Denne dynamikken i programløsning vil trolig raskt få positive effekter for både kunder, bedrifter og samfunnet:

  • Kundene vil få en bedre oversikt når de får fakturaer klare til betaling i nettbanken, ferdig utfylt med mottaker, KID, beløp, kontonummer og forfallsdato. Dette gir en bedre kundeopplevelse.
  • Bedriftene vil få bedre likviditet med flere betalende kunder, samt at du også får en mer effektiv og rimelig utfakturering.
  • Færre papirfakturaer som skal fraktes til fysiske postkasser er digitale miljøgevinster i praksis.

Compello gjør disse prosessene mye enklere for en bedrift å fakturere privatpersoner. Det er flere som kan motta eFaktura, og det er enklere for bedriften å matche kundelistene mot potensielle mottakere.

 

Klar for en prat?

Vi har løsninger som automatiserer økonomiavdelingen. Book en uforpliktende demo og se hvor lett det kan gjøres.