Jump to content

5 fordeler med å automatisere utleggshåndteringen

5 fordeler med å automatisere utleggshåndteringen
2:54

Overraskende mange bedrifter sitter fortsatt med gamle, manuelle vaner. Spesielt når det kommer til utgiftshåndtering. 

Blitt kvitt de gamle vanene! Løsningen er nemlig nærmere enn du tror.

Med hjelp av en sømløs integrasjon med Compello, kommer du raskt i gang med og effektivisere denne viktige delen av regnskapet ditt.

Visma Acubiz er designet for å gjøre livet enklere for alle som stadig jobber med kvitteringer, reiseregninger og utgiftsrapportering.

Håndtering av reiseregninger og utlegg i Norge, og Europa forøvrig, er fortsatt i stor grad manuell for mange bedrifter. Dette fører til flere ulemper, blant annet økt tidsforbruk for både ansatte og administrativt personell og høy risiko for menneskelige feil under registrering og behandling av utlegg​.

Manuell håndtering av utlegg inkluderer ofte også unødvendig papirarbeid og mangel på kontroll og oversikt. 

 

5 fordeler med å automatisere utleggshåndteringen

1. Økt effektivitet og automatisering:

Ved å automatisere oppgaver man tidligere gjorde manuelt, reduserer man risikoen for feil og tid spares. Med enklere godkjenninger, oppfølging i sanntid og mindre papirbruk blir arbeidet mer effektivt og produktiviteten går opp.

2. Spar penger og få bedre oversikt:

Å ta i bruk et nytt system kan hjelpe bedrifter med å spare mye penger ved å gi en bedre oversikt og kontroll med pengene som brukes. Utleggshåndteringen med Visma Acubiz gir oppdatert informasjon og analyser som støtter bedrifter verden over i å gjøre smarte valg, fordele ressurser og redusere unødvendige utgifter. 

3. Økt sikkerhet:

Automatisk innsamling og rapportering gjør det enklere å følge firmaets egne regler og lovkrav. Dette senker risikoen for svindel og sikrer at man holder seg innenfor både egne og offentlige regler.


4. Bedre rapportering og beslutningstaking:
Evnen til å generere avanserte rapporter og utføre detaljerte analyser er en kritisk fordel. Visma Acubiz støtter omfattende rapporteringsmuligheter, noe som gir verdifull innsikt som hjelper i strategisk planlegging og operasjonelle forbedringer​

5. Bærekraft og miljørapportering:

Med Visma Acubiz sin CO2-sporingsfunksjon kan du enkelt finne ut hvor mye karbon dine ansatte og kollegaer slipper ut på reisefot. Dette er viktig for å følge med på miljøpåvirkningen og for rapportering på miljø, samfunnsansvar, og godt styresett (ESG). Det hjelper ikke bare med å jobbe for en mer bærekraftig drift, men gjør også at firmaet ser bedre ut utad og viser at de tar miljøansvar på alvor.

Automatiserte systemer for håndtering av reiseregninger og utlegg er blitt en nødvendighet for moderne virksomheter. Med løsninger som Visma Acubiz, integrert med Compello, kan bedrifter markant redusere den administrative byrden.

Bort med kvitteringer!

Ta utgiftshåndteringen til ett nytt nivå!

Bare én ting før du går!

Bruk 2 minutter og se hvor enkelt du kan spare din bedrift tid og penger med Compello.

Start demo