<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

Vad landets bästa ekonomiavdelningar fokuserar på

Picture of Espen Veierød

Written by Espen Veierød

Chief Operating Officer i Compello

PwC har undersökt vad landets bästa ekonomifunktioner tänker fokusera på den kommande tiden. Det är speciellt åtta områden som skiljer de bästa från övriga. Här är listan.

De mest effektiva och produktiva ekonomifunktionerna finns i alla branscher, oberoende av företagens storlek. Och de är mer digitala än resten. I rapporten "Effektivisera ekonomifunktionen" sammanfattar PwC de åtgärder som är viktigast för att lyckas effektivisera ekonomifunktionerna.

Enligt överenskommelse med PwC återger vi här vad de kallar framgångsreceptet – här är de åtgärder även ni borde vidta:

1. Fokusera på digitalisering

Den digitala revolutionen innebär att den teknik som används av ekonomifunktionen inte bara blir mer avancerad utan även billigare att köpa in och enklare att använda. De bästa utnyttjar möjligheterna med ERP-systemet i högre grad och använder tekniken för att förstå vad som ökar värdet samt för att identifiera affärsmöjligheter.

2. Använd Svefaktura 

Inför elektronisk hantering av ingående fakturor i alla led, från mottagning till betalning. De bästa företagen har kontinuerlig fokus på att öka andelen elektroniska fakturor.

LÄS OCKSÅ: Så effektivt kan företaget motta och attestera fakturor

3. Håll kurser

Stärk den digitala kompetensen bland ekonomipersonalen. Ekonomifunktionen måste samarbeta med it-avdelningen för att utvärdera system och datakvalitet samt planera för uppgraderingar. Digitalisering kräver också att anställda i högre grad förstår hur system fungerar och hur de kan utnyttjas optimalt. De mest effektiva och produktiva ekonomiavdelningarna finns i alla branscher och i olika stora företag.

(Texten fortsätter under bilden)

AdobeStock_134240213

De bästa ekonomifunktionerna har tydliga rollbeskrivningar. Medan ekonomipersonalen ansvarar för löpande bokföring och information till ledningen är business controllerns roll att förstå vad informationen betyder och vilka affärsmässiga konsekvenser den får för företaget.

4. Fokusera på standardisering

Fokusera på standardisering och "slimmade" e-processer för att effektivisera rutinuppgifterna och frigöra resurser till mer värdeskapande aktiviteter. Arbeta kontinuerligt med att minska tidsåtgången för rapportering. Försök också att lägga mindre tid och resurser på transaktionsprocesser och mer på analys och beslutsstöd.

LÄS OCKSÅ: Företag kan spara stora kostnader genom att automatisera fakturahanteringen 

5. Tänk samarbete

Sträva efter att skapa ett tätare samarbete mellan avdelningar och få dem att dela information och processer. Framtidsinriktade företag bedömer sina ekonomichefer utifrån de affärsmässiga resultat som skapas i den verksamhet de leder. När ekonomifunktionen kan bidra till bättre beslut kommer företaget att kunna minska kostnaderna och öka intäkterna.

6. Skapa medvetenhet om roller och ansvar

De bästa ekonomifunktionerna har tydliga rollbeskrivningar. Medan ekonomipersonalen ansvarar för löpande bokföring och information till ledningen är business controllerns roll att förstå vad informationen betyder och vilka affärsmässiga konsekvenser den får för företaget.

7. Automatisera

Etablera automatiserade processer för kontroll och regelefterlevnad samt uppföljning med hjälp av integrerade system. Automatiserade lösningar upptäcker betydligt fler fel än manuella lösningar.

LÄS OCKSÅ: Så tolkar vi fakturan så att revisorn slipper det

8. Centralisera uppgifter inom ekonomifunktionen

Använd outsourcing eller ett servicecenter där det är lämpligt.

 

Boka en demo och se hur du kan effektivisera din fakturahantering

Prenumerera på Compello-bloggen