<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

Så påverkar tekniktrender valet av faktureringslösning

Picture of Torgeir Letting

Written by Torgeir Letting

CEO i Compello

Ny teknik gör intåg på landets ekonomiavdelningar. Tekniken har redan revolutionerat hur de mest framsynta tar emot och godkänner fakturor, och hur de själva skickar ut fakturor till kunderna. Alla kommer tillslut att påverkas - vare sig vi vill det eller inte.

Den fjärde industriella revolutionen – Industri 4.0 – sveper fram över näringslivet: Stora mängder nya tekniska möjligheter och hot som ökar förändringstakten och som berör alla branscher.

Förändringarna påverkar många funktioner och arbetsuppgifter på ett företag, bland annat hantering av reseräkningar, mottagning och attestering av fakturor samt fakturautskick.

När vi träffar kunder, partners och andra parter ägnar vi alltid en stund åt att diskutera hur denna utveckling ser ut i praktiken – och hur den påverkar våra produkter och kunder. Vi har hittat ett antal olika faktorer som jag ska beskriva i den här bloggartikeln (för en grundligare genomgång föreslår jag ett möte!).

Redan nu går det att utan manuella mellanled hantera en faktura från det att leverantören skickar den och fram till att den godkänns

(Texten fortsätter under bilden)

AdobeStock_154253302

Är du redo att ha en robot på fakturamottagningen? Det är enklare än man tror att börja använda självlärande teknik för fakturaattestering – och på så sätt få ner kostnaderna och öka effektiviteten. 

Software as a Service (SaaS)

Den starka tillväxten av SaaS-erbjudanden drivs på av flera faktorer. En är infrastrukturen, dvs att det nu finns snabba och stabila internetförbindelser. Jämfört med så kallade on-premise-lösningar (på lokala servrar) är fördelarna med molnlösningar numera väl kända: Innovationstakten är högre, upptiden är överlägsen, supporten blir bättre och uppdateringarna enklare. Via våra kontakter har vi hört att Microsoft knappt har sålt någon on-premise-licens för ERP-systemet Dynamics NAV det senaste året.

Så, vad innebär SaaS och molnlösningar för fakturahanteringen? Jo, de nyss nämnda fördelarna finns redan tillgängliga via Compello. För kunden innebär det även att besvärliga implementeringar och stora investeringar ersätts av förutsägbara, månatliga kostnader.

LÄS OCKSÅ: Tretton anledningar att välja molnbaserad fakturering

Digitalisering och automatisering

Det är kärnan i det vi jobbar med – och det vi ägnat oss åt att utveckla så länge Compello har funnits. Automatisering är resultatet, digitaliseringen är medlet. Det innebär att vi med tiden har blivit ganska bra på att minska tidsåtgången och öka precisionen i hanteringen av reseräkningar, mottagning och godkännande av fakturor samt utgående fakturering.

LÄS OCKSÅ: Fyra steg mot automatisering och besparing

Framöver kommer automatiseringen att öka ytterligare och våra kunder kommer att uppleva att molnbaserade lösningar ger en snabbare innovationstakt. PwC har gjort en undersökning bland norska ekonomiavdelningar som visar att de mest effektiva hanterar fyra gånger så många fakturor som de mindre effektiva avdelningarna. Ett bra faktureringssystem kan därför leda till ökad konkurrenskraft.

Fintech i förändring

För företag inom B2B och B2C händer det redan mycket när det gäller betalningar och den bakomliggande infrastrukturen. Vi tror att alla teknikjättar kommer att utmana de traditionella banksystemen och deras etablerade betalningslösningar.

Vi har inget facit på hur privatpersoner och företag kommer att betala sina räkningar om fem år, men på Compello har vi bevisat att vi kan ligga i framkant och erbjuda våra användare de senaste och mest användarvänliga betalformerna. Det lovar vi att fortsätta med.

Artificiell intelligens

Är du redo att ha en robot på fakturamottagningen? Det är enklare än man tror att börja använda självlärande teknik för fakturaattestering – och på så sätt få ner kostnaderna och öka effektiviteten. Vi har utvecklat en fakturatolk som lär sig av alla företag som använder samma lösning för fakturaattestering. En fakturatolk som blir smartare ju fler som använder den – och ju fler stora datamängder den analyserar.

Redan nu går det att utan manuella mellanled hantera en faktura från det att leverantören skickar den och fram till att den godkänns. Bättre kontroll, mer korrekt bokföring och tid som frigörs från rutinuppgifter innebär att mer energi kan läggas på analyser och annat som kan hjälpa företaget att fatta bättre beslut.

LÄS OCKSÅ: Så effektivt kan företaget motta och godkänna fakturor

Säkerhet och uppgiftsskydd

Det senaste året har vi proppats fulla av information om GDPR – EU:s dataskyddsförordning. Företag som riktar sig till och fakturerar privatkunder förfogar ofta över känsliga personuppgifter som kunderna antingen lämnat själva, eller uppgifter om vad och hur mycket de handlat med mera.

Jag ingår i den växande skara som anser att GDPR är positivt för företag som har goda avsikter, förmåga att hantera it-säkerhet och som förstår syftet med personuppgiftsskydd. Det beror på att jag har sett vilka positiva effekter det har fått för många av våra kunder.

The Internet of Things

Vem ska ni fakturera när kundens kylskåp beställer grönsaker på egen hand eftersom kundens smarta klocka har registrerat att han har för höga kolesterolvärden? Vi ska inte försöka besvara den frågan nu, men "the Internet of Things" har redan börjat användas som faktureringsunderlag i vissa sammanhang. Exempelvis har de flesta redan fått en elmätare som automatiskt informerar elbolaget om elförbrukningen utan att vi behöver göra något.

I övrigt dröjer det nog ett tag innan sakernas internet helt tar över faktureringen, men det tar nog inte så många år innan fenomenet är här på allvar. Och då tror vi att det är smart att samarbeta med någon som alltid gör sitt yttersta för att kunderna ska kunna erbjudas de lösningar de föredrar för beställning och betalning.

Hur påverkar ovan trender ert företag och dina arbetsuppgifter? Vi kommer gärna förbi och pratar om fakturor!

Boka en demo och se hur du kan effektivisera din fakturahantering

Prenumerera på Compello-bloggen