<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

Ny rapport: Det här händer när ekonomiavdelningar digitaliserar

Picture of Espen Veierød

Written by Espen Veierød

Chief Operating Officer i Compello

PwC har igen tittat på vad som kännetecknar de bästa  ekonomiavdelningarna. På två år har de skickligaste avdelningarna ökat avståndet till «fältet», till stor del för att de omfamnar ny teknik.

Som ansvarig för att sätta våra produkter i drift hos kunderna, ser jag varje vecka hur tekniken förbättrar både precision och produktivitet på nordiska ekonomiavdelningar. Även om jag träffar många både CFO:er och företag, ger den erfarenheten mig främst en anekdotisk insikt.

Av den anledningen uppskattar jag desto mer att PwC i Norge tagit fram en betydligt mer vetenskaplig rapport om hur eknomiavdelningar tillämpar ny teknik, och vad det faktiskt betyder för företagen. Deras rapport Framtidens ekonomifunktion (rapporten är på norska) – med färska tal från 2018 – är en måttstock som talar om hur digitala och kostnadseffektiva dagens ekonomiavdelningar är.

Svenska och norska ekonomiavdelningar är inte helt lika, men vi menar att skillnaderna är så pass marginella att rapporten också är intressant för svenska företag. (Även rapporten från 2016 är spännande. Läs vår recension här: Här är listan: De 8 viktigaste prioriteringarna för landets främsta ekonomiavdelningar)


Det här gör de bästa

Så vad gör de bästa ekonomiavdelningarna? Följande sex punkter är utklippta direkt från PwCs egen presentation av rönen:

  • De bästa har integrerade system för hantering av rapporter.

  • De bästa har digitaliserat en större del av processen från inköp till betalning (purchase-to-pay) genom implementering av integrerat inköpssystem med automatisk beställning, ordergodkännande, matchning av faktura och betalning.

  • De bästa har större grad av integration mellan olika system och utnyttjar möjligheterna i befintlig ERP-lösning.

  • De bästa har större fokus på standardiserade processer och tydligt definierade roller.

  • De bästa har fokus på Lean (kontinuerlig förbättring) och kompetensutveckling

  • De bästa är de som rapporterar att de i större grad önskar att bli bättre...

De här greppen innebär att den bästa fjärdedelen har effektiviserat ekonomifunktionen med 20 % bara sedan den senaste undersökningen 2016.

(Artikeln fortsätter under bilden)

happy young business woman  with her staff,  people group in background at modern bright office indoors

PwC:s kartläggning visar att de bästa ekonomifunktionerna utnyttjar funktionaliteten som finns i existerande ERP-lösningar, och att de har en större grad av integration mellan system. De uppgraderar oftare till senaste versionen av systemen, och tar ny funktionalitet i bruk.

… Och det gör mig stolt

Jag blir ganska stolt när jag läser den här listan. Varför? För att vi på Compello redan hjälper till på andra, tredje, fjärde och delvis även femte punkten. PwC slår fast att «dagarna för manuell bokföring och behandling av inkommande faktura är förbi. I stället går de mest kostnadseffektiva och produktiva företagen mot helt automatiserade lösningar för bokföring och hantering av inkommande faktura.»

Och de främsta sparar på att omfamna tekniken; Enligt PwC har de här företagen en kostnadsnivå som ligger på en tredjedel av den genomsnittliga ekonomifunktionen.

Bättre integrerat ERP

Det här återspeglar precis vad jag ser hos de kunder som upplever de största kostnadsbesparingarna – och det största lyftet vad gäller ekonomiavdelningens prestation. Det är något vi har skrivit mycket om på vår blogg under det senaste året. Till exempel har jag skrivit ett blogginlägg om hur effektivt ett företag kan ta emot och attestera fakturor .

PwC:s kartläggning visar att de bästa ekonomiavdelningarna utnyttjar funktionaliteten som finns i befintliga ERP-lösningar, och att de har större grad av integration mellan system. De uppgraderar oftare till senaste versionen av systemet, och tar ny funktionalitet i bruk. Jag hoppas också att de i större utsträckning än andra även har börjat använda molnbaserade ERP-system, med alla dess fördelar. Det får vi kanske veta mer om senare.

Morgondagen idag: Artificiell intelligens

Rapporten blickar också framåt: «Artificiell intelligens, AI, kommer under de närmaste åren helt klart kunna hjälpa till med att automatisera specifika uppgifter. Till exempel: kontering av inkommande fakturor.»

Den intresserade läsaren behöver inte vänta på det här. De främsta har redan börjat använda AI, till exempel genom en faktura-robot som gör jobbet mer effektivt och precist. Den lär sig tvärs över branscher och konkurrenter, och av företagets eget sätt att tolka olika fakturor. Och ju längre tid som går, och ju fler användare som ansluter, desto större blir fördelarna för varje enskild användare.

Prenumerera på Compello-bloggen