<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

E-bok från Compello: Det här gör de bästa CFO:erna annorlunda

Picture of Torgeir Letting

Written by Torgeir Letting

CEO i Compello

Vad gör de främsta CFO:erna annorlunda? Vi har läst och lärt från de bästa i kretsarna – och gjort en sammanfattning.

Det finns mycket akademisk litteratur för en CFO att ta del av. Nästan oändligt mycket brukar vår egen CFO säga. Och rapporterna är ofta långa, med många bra analyser, men inte alltid med lika många än konkreta råd. Det är något vi har velat göra något åt.

Vi tänker inte uppfinna hjulet igen, i stället vill vi helt enkelt ge dig (som är, eller aspirerar till att bli, CFO) en kort och lättläst skildring av det som framstående aktörer redan har tagit fram. Because you’re worth it, som TV-reklamen brukade eka.

(Artikeln fortsätter under bilden.)

Businessman holding tablet in office room with graph charts on window concept

 

CFO, en tacksam och krävande kund

På Compello träffar vi ofta på CFO:er när privata eller offentliga organisationer ska förbättra hur de tar emot och attesterar fakturor och reseräkningar, eller när de ska ta in nya lösningar för fakturering och överföring av data.

Därför spenderar vi också mycket tid på att förstå vad som sysselsätter ekonomichefen och hens nära kollegor, t. ex. controllern och redovisningschefen. Vi gör det genom att prata med CFO:er, genom att delta på konferenser och inte minst genom att läsa på.

CFO, controllern och redovisningsekonomen är en tacksam målgrupp för de lösningar vi säljer. Det är något jag säger, för att de som regel är klartänkta, nyfikna och krävande kunder som ser till att vi är på tårna.

Framtaget med respekt för de upptagna och nyfikna

När vi har skrivit har vi försökt att hålla texten så kort och så konkret som möjligt för att respektera att målgruppen är upptagna människor. Så - vad är egentligen CFO:ns roll i en verksamhet? Med inspiration från EY har vi listat fem definierande kännetecken:

  1. Du lär av historien, så att ni inte gör om samma misstag: Du förstår varför något hände, helst genom redovisningsanalys.

  2. Du stöder företagets resa mot målet: Du tar fram KPI:er och kommunicerar hur företaget presterar.

  3. Du ger verksamheten en dashboard inför de stora besluten. Du är den som ger underlag och analyser till de ledande befattningshavarna och styrelsen inför stora beslut.

  4. Du är den som säkerställer att likviditet och ekonomi stöder strategin.

  5. Du är kapten på ditt eget skepp: du bygger ett bra team runt dig och genomför effektivitets- och kvalitetsförbättringar på din egen avdelning.

Vi hoppas att texten ger dig både ny information och inspiration! Dela den gärna med andra, och skicka oss gärna både ris och ros så att nästa utgåva kan bli ännu bättre. Trevlig läsning!

E-bok: Vad gjør dom skickligaste CFO:arna annorlunda?

Prenumerera på Compello-bloggen