<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

7 tillvägagångssätt för att bli en vassare CFO

Picture of Torgeir Letting

Written by Torgeir Letting

CEO i Compello

Receptet på hur du kan bli den perfekta CFO:n är ännu inte avslöjat, men en kanadensisk professor menar att han har hittat minst sju tillvägagångssätt som gör att du rör dig i rätt riktning.

Vijay Jog är «CFO-professor» vid Carleton University i Ottawa. Han är av det praktiska slaget, och en av grundarna av Corporate Renaissance Group, ett kanadensiskt konsultföretag som hjälper kunder att implementera teknik för att snabbare nå uppsatta mål på alla nivåer i organisationen. Han beskriver sju angreppsmetoder som kan förbättra prestationen generellt för CFO:er.

1. Var medveten om vilka siffror som definierar framgång

Vilka måltal visar att ditt företag lyckas? Resultat jämfört med budget är bara början; du bör också inkludera siffror som återspeglar kapitalanvändning och kapitalavkastning. Kanske borde du också inkludera driftsrelaterade tal och försäljningsutveckling?

LÄS OCKSÅ: Därför är manuell fakturering dyrare än du tror

2. Kommunicera tydligt din egen förståelse för företagets strategi

När CFO verkligen förstår strategin och de delmål som ska uppnås, blir det också tydligt vilka KPI:er som ska övervakas. Med utgångspunkt i det arbetet kan resten av beslutsfattarna bygga upp en bättre förståelse för de åtgärder som krävs för att företaget ska kunna realisera strategin.  

(Artikeln fortsätter under bilden)

business people group with young adults and senior on meeting at modern bright office interior.

Använd dataanalysplattformar så att de högsta cheferna kontinuerligt har tillgång till underlag relevant för diskussioner, prioriteringar och beslut.

3. Visa att ekonomisk kapacitet är en av förutsättningarna för tillväxt och värdeskapande  

CFO:n måste analysera och förmedla det ömsesidiga beroendet av ekonomisk kapacitet och företagets förutsättningar för tillväxt och värdeskapande. Ingen tillväxtstrategi kan realiseras om inte alla runt bordet förstår det analytiska förhållandet mellan vinst, utdelning och skuld. Det är CFO:s jobb att förmedla den informationen på ett begripligt sätt.

LÄS OCKSÅ: Fakturabehandling som ger CFO vänner i hela byggnaden

4. Inför rullande budget

CFO behöver ofta göra betydande förändringar i budgetprocessen. Budgeten bör skapas nedifrån och upp i organisationen, men förklaras som tidigare från toppen och ner. Och det bör ske på rullande basis, gärna med en horisont på fyra kvartal. För mycket tid går traditionellt åt till årliga budgetar utan att det ger en större nytta.

5. Få företaget att fatta beslut baserade på fakta

Använd dataanalysplattformar så att de högsta cheferna kontinuerligt har tillgång till underlag relevant för diskussioner, prioriteringar och beslut. Den digitala transformationen, som vi är mitt uppe i nu, har gjort tillgången till data radikalt mycket större – med en liknande effekt på de fördelar som företaget nu kan extrahera genom analys.

LÄS OCKSÅ: 11 frågor till leverantören när du väljer fakturalösning

6. Ta hand om bonusprogram och andra incitament

För att upprätthålla medarbetarnas motivation att träffa målen nämnda i punkt 1, är det viktigt att företagets belöningsmodeller sätts utifrån mål baserade på överordnade KPI:er. Glöm inte att HR och andra som hanterar personalfrågor faktiskt vill ha objektiva mål för bonus.  

7. Ta inte mer än ett större initiativ per år

Det kostar tid och kraft att driva en ekonomiavdelning. Om du ska göra «extraarbete» rekommenderas att fokusera på ett större projekt som utförs i samarbete med andra chefer i organisationen. Lägg stor vikt på ett bra genomförande.

E-bok: Vad gjør dom skickligaste CFO:arna annorlunda?

Prenumerera på Compello-bloggen