<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

Compello-bloggen

Compello-bloggen vänder sig till dig som är CFO eller som arbetar för att förbättra er ekonomiavdelning. Här delar vi med oss av våra kunskaper om hur smarta digitaliserings- och automatiseringslösningar hjälper er att få bättre kontroll och arbeta mer effektivt.

6 frågor som CFO:n bör diskutera med CEO och styrelse

Picture of Torgeir Letting

Written by Torgeir Letting

CEO i Compello

Är befintligt ERP-system det rätta även när affärsmodellen förändras? Har medarbetarna rätt kompetens för att hänga med på digitaliseringsresan? Det här var ett par av de frågor som KPMG-partnern Marius Berg ställde under Compelloseminariet om digitalisering av ekonomifunktionen.

Över 100 personer deltog nyligen på Compellos seminarium om digitalisering av ekonomifunktionen. Bland föredragshållarna fanns Marius Berg, partner på revisions- och rådgivningsbyrån KMPG. Han inledde sitt föredrag med att prata om vikten av att vara tekniskt uppdaterad.

Molndriven utveckling

– Molnbaserade system har varit en viktig drivkraft för digitalisering av bokföringsfunktioner. Vi ser att kunderna förväntar sig effektivisering, reducerad ressursförbrukning och lägre kostnader – och det har varit lätt att se att digitaliseringen ändrar både kundernas behov och leverantörernas produkter, sa Berg.

Marius Berg har över 25 års erfarenhet av effektivisering av ekonomifunktioner och processer, och har de senaste 20 åren jobbat som chef på ledande företag i branschen. Marius har omfattande erfarenhet av BPO-processer inom lön, HR och bokföring både för privata och offentliga verksamheter i Norge och internationellt.

13 anledningar att välja fakturering i molnet

(Texten fortsätter under bilden)

Marius Berg

Marius Berg, partner på revisions- och rådgivningsbyrån KMPG.

Ett hot mot dem som inte anpassar sig

Berg betonade att den här utvecklingen är ett hot mot företag som inte anpassar sina ekonomi- eller ERP-system till den nya verkligheten. Det kan orsaka vad han kallar "teknisk skuld", en term som han definierar som summan av kostnaderna för att uppnå optimala digitala ekonomiprocesser i sina ERP- och styrsystem.

– I många sammanhang är det det här inte bara teoretiska problem. Jag har till exempel hört PE-företag säga att det är lätt att göra något åt ledningens kvalitet i ett företag, medan hantering av den tekniska skulden nästan kan vara en oöverstiglig uppgift. Teknisk skuld kan därmed direkt försämra värdet av ett företag, fastslog Berg.

Därför är manuell fakturering dyrare än du tror

6 kontrollfrågor till CEO och styrelsen

Berg hade med sig sex punkter till publiken, i form av frågor som de kunde ta med tillbaka till sina respektive styrelser, ledningar eller andra parter som det kunde vara aktuellt att diskutera med:

  • Är er verksamhet och affärsmodell utsatta för digital distruption? Har er styrelse, VD eller CFO tillräcklig kompetens om teknikens möjligheter?
  • Har er CFO, som systemägare, satt status för företagets ERP-system? Stödjer den verksamhet även i framtiden, eller för nya affärsmodeller?
  • Är er ekonomifunktion organiserad efter system och resurser? Finns rätt kompetens hos medarbetarna för resan framåt?
  • Ger ert företags ERP-system tillräckliga data för beslut, och är de alltid uppdaterade och korrekta?
  • Till vilken grad kan er verksamhet förenkla, standardisera och klara sig utan skräddarsydda lösningar?
  • Har ni räknat på kostnadsbesparingar vid standardisering, och/eller vid användning av molnbaserade lösningar?
Fakturahantering som ger CFO:n vänner i hela organisationen

Prenumerera på Compello-bloggen