<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://dc.ads.linkedin.com/collect/?pid=320833&amp;fmt=gif">

MartinToTokyo

I Martin to Tokyo-bloggen följer vi Compellos medarbetare Martin Polash som har satt ett högt mål: att tävla för svenska landslaget i bordtennis i Paralympics i Tokyo 2020. Förutom att vi får följa Martins spännande resa, upp- och eventuella nedgångar, tar vi upp närliggande ämnen av vikt såsom mångfald, inkludering, anti-mobbing och funktionsnedsättning i arbetslivet. Häng med!

7 skäl till att fler företag borde satsa på mångfald

Mångfaldsarbete är inte en enkel check-box att ticka i och gå vidare.

Sedan 2012 jobbar vi på Compello proaktivt med att få upp andelen kvinnor både inom vår egen organisation, och generellt inom tech-branschen genom olika initiativ och samverkansprojekt. För när det kommer till jämställdhet i vår bransch har vi fortfarande en bra bit kvar till mål.

Enligt en EU-rapport från 2018 har gapet mellan andelen kvinnor och män i den digitala sektorn i Europa till och med vuxit sedan den senaste mätningen gjordes 2011. I Norge ligger andelen kvinnor i tech-branschen på 28% i snitt i 2018 (TNS Gallup), vilket överensstämmer ganska väl med de svenska siffrorna: 2017 låg motsvarande siffra på omkring 29% (ITOT).

Vad gäller mångfaldsarbetet generellt kan vi också bli mycket bättre. Oavsett bransch. Bland personer med funktionsnedsättning är 68 % i arbete i Sverige mot den övriga befolkningen där motsvarande siffra ligger på 84%. 75% av utrikes födda i ålderns 25 - 64 år med eftergymnasial utbildning hade ett arbete 2015, motsvarande siffra för inrikes födda var 90%.

 

ITOT765x315

Källa: Statistiken baseras på uppgifter från företag inom IT&Telekomföretagen med fler än 10 anställda.

 

När vi beslöt oss för att sponsra vår medarbetare Martin Polashs satsning på para-pingis var det av flera skäl. Ett av dem var att lyfta vikten av mångfald på ett företag, och att själva pusha oss själva att jobba mer strategiskt med frågorna. Det handlar om värderingar, men också om tillväxt - för intressant nog är mångfald kopplat till många positiva nyttor för ett företag.

Läs också: Är du CP, eller? Martins tankar om barndomens nedsättande kommentarer, och om vikten av att våga ställa frågor

 

7 skäl till varför mångfald är bra för business:

 

1. Förbättrade rekryteringsmöjligheter

Forskning visar att oavsett kvalifikationer har inte alla grupper samma chans att få ett visst jobb. När vi aktivt jobbar med inkludering och inte sållar från ett smalt homogent urval ökar våra möjligheter att hitta de allra bästa talangerna och att rekrytera rätt person till rätt position.

2. Förbättrat resultat

Enligt en rapport från McKinsey är företagen i den övre kvartilen för ras- och etnisk mångfald 35% mer benägna att få avkastning än sina nationella branschmedianer. För företagen i den övre kvartilen för jämställdhet ligger siffran på 15%  

McKinsey614x351

3. Innovation

Forskning som studerat hur mångfald påverkar innovation visar på att mångfald förbättrar kunskapsspridning och bidrar till nya idéer. På Compello menar vi att den dynamik som skapas när flera perspektiv möts är positiv. Att möjligheterna till kreativt tänkande ökar när medarbetarna utmanar varandra att tänka i nya banor – då blir det plötsligt mycket närmare att tänka utanför den berömda boxen. Nyskapande idéer och innovation leder i sin tur till bättre produkter och lösningar för kunderna.

4. Nöjda medarbetare

Vi menar att en inkluderande arbetsmiljö där våra medarbetare tillåts vara sig själva och uppmuntras att bidra med sina olika erfarenheter och perspektiv, också ökar trivseln. Och vår logik säger oss att när trivseln höjs ökar också medarbetarnas engagemang, de flesta presterar bättre och sjukfrånvaron sjunker.  

5. Djupare förståelse för kunderna

För att kunna nå ut till kunder och prospekts behöver företag ha förståelse för marknaden och dess behov. När en organisation välkomnar människor från olika grupper får företaget in fler perspektiv och en djupare förståelse för kunder med spridd bakgrund.  

6. Stärkt varumärke

Ett strategiskt mångfaldsarbete stärker arbetsgivarens varumärke vilket i sig ger flera positiva effekter. Inte minst vad gäller potentiella kunder, för även för oss som säljer tjänster B2B, handlar det till syvende och sist om engagemang och H2H (Human-to-Human). Befintliga medarbetare får också en ökad stolthet för sin arbetsgivare. Ett starkt varumärke visar också på den riktning som företaget vill hålla och säkerställer att organisationen håller kursen och utvecklas åt rätt håll.

7. Socialt ansvar & CSR

Att arbeta strategiskt med CSR, det vill säga ta ansvar för hur vi påverkar samhället ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv, är en förväntning som idag ligger på företag och organisationer. Att rekrytera personal från mer utsatta grupper är en del i att vara en ansvarsfull arbetsgivare.

Läs också: 10 åtgärder företag bör göra för att locka och behålla kvinnor på arbetsplatsen

 

compello_grupp600x400

Compello utanför huvudkontoret i Fornebu, augusti 2018.

 

Tycker du att de här 7 skälen är de starkaste, eller har du andra? Dela gärna med dig, vi vill fortsätta lära oss och bli bättre! Vi har kommit några steg på vägen men är långt ifrån mål än. Mångfaldsarbete är inte en enkel check-box att ticka i och gå vidare.

Under tiden hejar vi förstås vidare på Martin Polash och hans satsning på att nå till svenska landslaget i bordtennis och komma med i Paralympics 2020. Du hejar väl också? 

 

Följ bloggen genom att prenumerera på den! Håll också utkik efter #Martintotokyo i våra sociala medier, och gilla oss direkt på facebook, instagram, och linkedin så lovar vi att du inte missar något.

 

Prenumerera på bloggen

 


Kan du inte få nog av ämnet mångfald och kvinnor i tech? 

 


Källor:

EU-kommissionen, Increase in gender gap in the digital sector – Study on Women in the Digital Age 

IT & Telekomföretagen, Statistik kvinnor och män 

SCB, Situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning 2017

SCB, Utrikes födda har sämre matchning på arbetsmarknaden

Mc Kinsey, Diversity Matters 

Tillväxtverket, Mångfald och tillväxt i företag